ابلاغ حکم محمدرضا پاکدل به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد؛

ابلاغ حکم محمدرضا پاکدل به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد؛

 در پی ابلاغ ریاست سازمان، از تاریخ یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ محمدرضا پاکدل به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد معرفی گردید.

در بخشی از این ابلاغ آمده است:

... امید است با دقت نظر در انجام امور محوله تلاش نموده و ان شاالله موفق باشید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد