ردیف

مبدا و مقصد خطوط

سال 1399

نرخ کرایه با کارت

نرخ کرایه بدون کارت

1

کلیه خطوط داخل شهر با استفاده از اتوبوسها و

 مینی بوس­های سازمانی و اتوبوسهای بخش خصوصی

9,000

18,000

2

دولت آباد - حسین آباد ریسمانی

15,000

20,000

شهدای محراب - (شهرک ابوالفضل، حسین آباد،

 محمد آباد و...)

دولت آباد - (شاهدیه، شهرک ابوالفضل، نصرت آباد)

میدان امام علی (ع) - روستای شحنه

3

شهدای محراب - ملاباشی

3,000

30,000

شهدای محراب - (خویدک، فهرج)

یزد - دانشگاه آزاد اسلامی تفت

4

یزد - مهریز

40,000

50,000

5

یزد - رستاق

30,000

40,000

6

یزد – زارچ - اشکذر

3,000

30,000