سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

نرخ کرایه مصوب خطوط مختلف اتوبوسرانی شهر یزد و حومه سال 1401

نرخ کرایه استفاده از ناوگان اتوبوس دروشنهری شهر یزد در سال ۱۴۰۱شرح مسیر

کارت بلیط

نقدی

خطوط داخل شهر

۱۴,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

پایانه دولت آباد - شاهدیه

۲۳,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

پایانه دولت آباد – شهرک ابوالفضل شاهدیه

پایانه دولت آباد – نصرت آباد

پایانه دولت آباد – حسین آباد

پایانه امام علی- روستای شحنه

پایانه شهدای محراب –سید میرزا

پایانه شهدای محراب –حسین آباد

پایانه شهدای محراب –محمد آباد

پایانه شهدای محراب –دهنو - ملاباشی

۳۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

پایانه شهدای محراب – فهرج-خویدک

یزد - مهریز

---

۷۵,۰۰۰